Besiktningsman Göteborg – ta hjälp innan inflytt 

Drömmer du om att bygga ett hus i Göteborg? En viktig del i detta är att du dels anlitar en kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan för entreprenörer att följa – och som dels också ser till att planen i fråga åtföljs. En annan viktig detalj gäller i samband med inflyttningen där en besiktningsman i Göteborg alltid måste anlitas. 

Det ligger definitivt i ditt intresse då det kan rädda dig från framtida, höga kostnader. En entreprenadbesiktning i Göteborg avgör huruvida bygget lever upp till den standard du som beställare har rätt att kräva och att det hus som blivit byggt följer de krav och regler vad gäller exempelvis konstruktion och material som finns. En besiktningsman i Göteborg kommer vid en entreprenadbesiktning att agera opartiskt – även om du anlitat honom. 

Anlita en besiktningsman även vid husköpet 

Det är inte bara en entreprenadbesiktning i Göteborg som du kan behöva hjälpen från en besiktningsman. För de allra flesta så blir en nybyggnation ett avlägset alternativ. Istället för att bygga ett hus så köper man ett befintligt sådant. Hur säkert är det? Med tanke på att det handlar om en väldigt, väldigt stor affär så är det konstigt att så många tar saken så lätt. Som köpare så har du undersökningsplikt och det är upp till dig att besiktiga huset och skapa en bättre bild över hur statusen på detta är. 

Här kan du med fördel ta hjälp av en besiktningsman i Göteborg som går igenom – återigen oberoende – huset okulärt och upprättar ett dokument där alla eventuella fel och brister finns sammanställda tillsammans med förslag på åtgärder. Detta gör att du A) kan förhandla om priset med säljaren och B) om bristerna är väldigt stora och dyra att korrigera också kan undvika att göra ditt livs sämsta affär. Du kommer att betala mycket pengar för ett hus. Har du råd att chansa?