Brandtätning ökar säkerheten i Örebro

Låt en fackman i Örebro kontrollera brandsäkerheten i din fastighet. Ibland kan det behöva göras kompletterande brandtätning för att hindra brandrök och eld.

Boverket har tydliga regler för brandsäkerheten vid nybyggnationer. Reglerna är inte retroaktiva så om du äger en äldre fastighet behöver du inte ändra för att leva upp till de moderna kraven. Men för din egen skull kan det vara bra att låta ett företag som arbetar med brandsäkerhet och brandtätning kontrollera byggnaden.

I äldre byggnader är det vanligt att man exempelvis dragit nya rör när man renoverat badrum eller kök. De hål som bildas i väggen för att ge plats för de nya rören kallas genomföringar. Har man dessutom dragit nya kablar för fiber eller el så har det blivit ytterligare genomföringar i fastigheten.

Alla genomföringar behöver brandtätning

Ett slutet utrymme kan stå emot brand en viss tid. Detta underlättar för räddningstjänsten att bekämpa elden. Det ger också extra tid för dem som befinner sig i byggnaden att evakuera. Genom att täppa igen hålrum och genomföringar som gjorts för rör och kablar med brandtätning kan ett slutet utrymme, en så kallad brandcell, stå emot rök, gas och eld under en viss tid.

Det finns företag som är certifierade att arbeta med brandtätning i Örebro. När man tar kontakt med företaget inspekterar de först byggnaden och kommer sedan med förslag på hur brandtätningen ska utföras. Tätningen kan exempelvis göras med fogmassa, rörstrypare, mineralull eller brandskyddsskivor. På detta sätt hindras brandgaser och eld att sprida sig i fastigheten.

Brandtätning av rörgenomföring gör brandskyddet effektivare

För att underlätta släckningsarbete finns det brandceller som hindrar elden från att sprida sig. Därför krävs det särskild brandtätning vid rörgenomföring.

Syftet med brandceller är att begränsa brandspridning. Cellerna avgränsar rum eller delar av en byggnad så att branden inte kan sprida sig och släckningsarbetet underlättas. Brandceller är ett förebyggande arbete som begränsar de skador som skulle kunna uppstå vid en eldsvåda. Det viktiga med brandceller är att de måste vara absolut täta. Om där går rör eller kablar genom väggarna så måste dessa tätas.

Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel. Detta kan vara en vägg eller en branddörr. Brandcellen hindrar brand- och brandgaser från att sprida sig från en brandcell till en annan om eventuella genomföringar är tätade. Brandtätning är därför en investering. Investeringen ger ingen ekonomisk utdelning om inte olyckan är framme och det börjar brinna. Men med ett effektivt brandskydd ökar tryggheten och säkerheten i byggnaden.

Professionell inspektion för att säkra att brandtätning av rörgenomföring fungerar

Det kan vara svårt för en lekman att upptäcka om det finns glapp i brandtätningar. Därför bör man alltid anlita en expert för att avgöra om all brandtätning av rörgenomföring är tillfredsställande. Man får då hjälp att gå igenom byggnaden för att definiera potentiella riskområden och ställen där brandtätning behövs. Även om byggnaden inspekterats tidigare finns det alltid risk att det tillkommit kablar för el eller dataöverföring som inte tätats ordentligt.

Efter inspektionen får man en offert och ett skräddarsytt förslag på hur brandsäkerheten kan ökas. I offerten framgår det vilka material som kommer att användas och vilka delar av byggnaden som berörs. Efter ett godkännande påbörjas arbetet med fokus på kritiska områden som rörgenomföringar, dörrar och fönster. När arbetet är slutfört får beställaren en dokumentation av vad som genomförts och en certifiering som visar att brandtätningen utförts enligt gällande regelverk.