Brandtätning ökar säkerheten i Örebro

Låt en fackman i Örebro kontrollera brandsäkerheten i din fastighet. Ibland kan det behöva göras kompletterande brandtätning för att hindra brandrök och eld.

Boverket har tydliga regler för brandsäkerheten vid nybyggnationer. Reglerna är inte retroaktiva så om du äger en äldre fastighet behöver du inte ändra för att leva upp till de moderna kraven. Men för din egen skull kan det vara bra att låta ett företag som arbetar med brandsäkerhet och brandtätning kontrollera byggnaden.

I äldre byggnader är det vanligt att man exempelvis dragit nya rör när man renoverat badrum eller kök. De hål som bildas i väggen för att ge plats för de nya rören kallas genomföringar. Har man dessutom dragit nya kablar för fiber eller el så har det blivit ytterligare genomföringar i fastigheten.

Alla genomföringar behöver brandtätning

Ett slutet utrymme kan stå emot brand en viss tid. Detta underlättar för räddningstjänsten att bekämpa elden. Det ger också extra tid för dem som befinner sig i byggnaden att evakuera. Genom att täppa igen hålrum och genomföringar som gjorts för rör och kablar med brandtätning kan ett slutet utrymme, en så kallad brandcell, stå emot rök, gas och eld under en viss tid.

Det finns företag som är certifierade att arbeta med brandtätning i Örebro. När man tar kontakt med företaget inspekterar de först byggnaden och kommer sedan med förslag på hur brandtätningen ska utföras. Tätningen kan exempelvis göras med fogmassa, rörstrypare, mineralull eller brandskyddsskivor. På detta sätt hindras brandgaser och eld att sprida sig i fastigheten.