Brandtätning av rörgenomföring gör brandskyddet effektivare

För att underlätta släckningsarbete finns det brandceller som hindrar elden från att sprida sig. Därför krävs det särskild brandtätning vid rörgenomföring.

Syftet med brandceller är att begränsa brandspridning. Cellerna avgränsar rum eller delar av en byggnad så att branden inte kan sprida sig och släckningsarbetet underlättas. Brandceller är ett förebyggande arbete som begränsar de skador som skulle kunna uppstå vid en eldsvåda. Det viktiga med brandceller är att de måste vara absolut täta. Om där går rör eller kablar genom väggarna så måste dessa tätas.

Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel. Detta kan vara en vägg eller en branddörr. Brandcellen hindrar brand- och brandgaser från att sprida sig från en brandcell till en annan om eventuella genomföringar är tätade. Brandtätning är därför en investering. Investeringen ger ingen ekonomisk utdelning om inte olyckan är framme och det börjar brinna. Men med ett effektivt brandskydd ökar tryggheten och säkerheten i byggnaden.

Professionell inspektion för att säkra att brandtätning av rörgenomföring fungerar

Det kan vara svårt för en lekman att upptäcka om det finns glapp i brandtätningar. Därför bör man alltid anlita en expert för att avgöra om all brandtätning av rörgenomföring är tillfredsställande. Man får då hjälp att gå igenom byggnaden för att definiera potentiella riskområden och ställen där brandtätning behövs. Även om byggnaden inspekterats tidigare finns det alltid risk att det tillkommit kablar för el eller dataöverföring som inte tätats ordentligt.

Efter inspektionen får man en offert och ett skräddarsytt förslag på hur brandsäkerheten kan ökas. I offerten framgår det vilka material som kommer att användas och vilka delar av byggnaden som berörs. Efter ett godkännande påbörjas arbetet med fokus på kritiska områden som rörgenomföringar, dörrar och fönster. När arbetet är slutfört får beställaren en dokumentation av vad som genomförts och en certifiering som visar att brandtätningen utförts enligt gällande regelverk.