Rum för hus med trädfällning på Värmdö

Träd är fantastiska. De skyddar, svalkar och förhindrar ras och översvämningar. Ibland är de tyvärr ändå felplacerade och måste fällas. Ditt hus behöver skydd och skugga men också utrymme.

Ibland hittar man bara den där fantastiska platsen och känner att wow. Detta är min plats på jorden. Här ska mitt hus byggas och här vill jag bo och stanna för alltid. Du gillar allt – läget och hur solen lyser snett ned mellan träden.

Det gäller att vara praktisk i detta ögonblick. Hus bygger man inte på en vecka och inte utan att platsen förbereds för byggnationen. Arbetsfordon kommer att behöva kunna köra fram, yrkesfolk måste ha utrymme att arbeta och ditt hem måste vila på säker grund. Det är mycket som ska planeras och passa ihop.

En korrekt trädfällning ger bra förutsättningar

Vi är alla olika. Somliga av oss blir glada av många träd av varierande slag, medan andra föredrar en glesare skog med mer utsikt. Det enda förbehållet är att man bör kontrollera med kommunen så inte några speciella restriktioner gäller. Husets placering är något som man får godkänd av kommunen efter inskickad bygglovsansökan och ritning.

När trädfällning på Värmdö sker för att glesa ut växtlighet på en tomt bör man välja att ta bort sjuka träd om sådana finns. För en korrekt bedömning kan man kontakta en kompetent firma som sysslar med trädvård och trädfällning. Deras råd är bra att följa och kommer att ge dig en tomt med de rätta förutsättningarna.