Takläggare på Lidingö – krävande men inspirerande

En takläggare på Lidingö har ett fysiskt tufft och krävande arbete på hög höjd. Men samtidigt krävs det mycket kunskap och kan vara mycket inspirerande och kul.

Det första många tänker på när de hör talas om en takläggare är hur det måste vara att arbeta på hög höjd. Och vilka risker det kan finnas med detta. Takläggare är ett av de yrken där det krävs en hel del säkerhetsanordningar för att kunna arbeta säkert och utan risker. Men ändå är det ett arbete som kräver en hel del av både kropp och sinne.

Att arbeta på hög höjd gör att det inte går att vara höjdrädd. Men det innebär även att du som takläggare måste vara mycket noga med hur du utför ditt arbete så att du inte riskerar ditt liv eller livet på dem som kan passera på marken vid sidan om huset.

Ändå är det inte enbart fallrisker som gör att yrket takläggare är tufft. För det innebär också stora påfrestningar på hela kroppen då du kommer att behöva arbeta i en mycket udda arbetsställning. De flesta tak är inte släta utan har någon typ av lutning och du kommer att behöva stå framåtlutad för att utföra ditt arbete.

Bred kunskap hos en takläggare

En takläggare på Lidingö har ofta både bredd och samtidigt specialiserad kunskap inom området. Grunderna på ett tak läggs ofta på samma sätt, eller på ett mycket liknande sätt. Men när det kommer till takbeklädnaden så skiljer det sig åt rejält.

Det är stor skillnad på att lägga ett tak med listad takpapp eller att lägga ett halmtak. Men det är även stora skillnader mellan plåttak och takpannor. Därför går många takläggare in för att bli mycket duktiga på en eller ett par olika typer av takbeklädnader. Medan de mer sällan gör andra typer.

Inom området takläggare finns det även dem som helt har valt att specialisera sig på en viss takbeklädnad. Så är det exempelvis med de takläggare som lägger vasstak eller halmtak. Ett slags tak som kräver stor kunskap och ett mycket specifikt handlag, för att det ska bli bra.