Viktigt att markarbetet blir bra

Alla byggprojekt startar med markarbetet. För att en byggnad ska stå stadigt måste marken först prepareras. Det samma gäller också vid ett poolbygge eller anläggandet av en garageuppfart.

För att kunna skapa ett stadigt underlag för det som ska byggas måste man först ta bort all vegetation och avlägsna matjord och sten. I vissa fall kan man även vara tvungen att spränga bort delar av berg. Schaktmassorna transporteras sedan bort eller sparas för att eventuellt användas senare vid återställandet av marken runt omkring.

Nästa steg är att ersätta matjorden med dränerande material som grus och makadam, och packa detta hårt så att man sedan ovanpå kan gjuta bottenplattan, bygga grunden eller anlägga vägen etc. Man lägger även dränerande rör och gräver för vatten, avlopp och andra anslutningar.

Vad kostar markarbete?

Priset på markarbete påverkas av en rad olika faktorer, som hur mycket jord, sten och annat som måste schaktas bort och hur mycket material som behövs för att sedan bygga en stabil grund. Också inhyrning av stora maskiner som exempelvis grävskopa påverkar priset.

Är inte byggprojektet alltför stort kan man göra hela eller delar av markarbetet själv. Man kan spara mycket på att använda schaktmassorna till att bygga upp trädgården med, i stället för att frakta bort materialet. Markarbetet är jätteviktigt, särskilt vid ett bygge av ett hus, och då bör man ta hjälp av ett kunnigt företag. Ta in kostnadsförslag från några olika aktörer, men titta även på vilka tidigare projekt de har utfört och be även om referenser. Läs mer om markarbeten på denna hemsida: markarbetenstockholm.nu