Bygglarm – stora fördelar

Hur pass säker är byggarbetsplatsen? Det finns flera olika perspektiv att se denna fråga ur. En aspekt som sällan diskuteras – men som är ett gigantiskt problem – handlar om stölder. En större byggarbetsplats kan ha enorma problem med att både utrustning, maskiner, vitvaror och material försvinner.

Det kan handla om att personer som arbetar på bygget stjäl – men det kan också handla om personer som tar sig in på området nattetid och tar för sig av det som har ett ekonomiskt värde. Oavsett vilket så kan ett bygglarm förhindra stölderna.

Stölderna för med sig stora nackdelar. Dels så handlar det om ekonomiska värden. Även om man har en försäkring så kommer en självrisk att bli kostsam. Material, maskiner, verktyg och utrustning som används på en byggarbetsplats är dessutom enkla att sälja och lätta att – så att säga – göra omöjliga att identifiera i efterhand. Det gör att det också är attraktivt för en tjuv att ta sig över ett staket och stjäla.

Projektet kan inte slutföras i tid

Utöver detta så handlar det också om andra ekonomiska värden. Vad händer om material saknas – vad händer om utrustning försvinner? Mest troligt är att arbetet inte går att utföra och att projektet förskjuts; något som kan innebära ett vite. Genom att hyra ett bygglarm under tiden projektet pågår så är man garderad mot dessa stölder.

Ett bygglarm kan kopplas upp med kameror och gå direkt till en larmcentral. Utlöses ett larm ut så kan man snabbt identifiera vad som fått larmet att gå igång. Handlar det om en pågående stöld så kan en patrull skickas ut – samtidigt som polis tillkallas – och personerna som utför stölden kan också gripas. Sker en stöld dagtid så kan man enkelt identifiera gärningsmannen i efterhand genom att se över det inspelade materialet från kamerorna. Med ett bygglarm och ett modernt passersystem kan byggarbetsplatser bli de säkra, trygga zoner man behöver för ett effektivt arbete.