Stuckatur i Stockholm – utsmyckning med tradition

Om du vill pryda din lägenhet, kan du anlita en firma som utför stuckatur i Stockholm. Du kommer att få en modern bostad som påminner om flydda tider. 

Vi förknippar ofta stuckatur med slottsliknande boningar eller paradvåningar med högt i tak, stora fönster och kakelugnar. De senare har fått ge vika för andra mer energieffektiva uppvärmningssystem, men stuck behöver därför inte förpassas till den byggnadshistoriska skräphögen. 

Vad är då poängen med stuckatur? Sådana utsmyckningar har funnits i flera hundra år. I Sverige blev det en metod för utsmyckning först under 1500-talet. Den typen av utsmyckning i bostäder var främst förbehållet förmögna människor. Och inte minst tjänade stuckatur till att ytterligare understryka en persons eller en familjs rikedom och betydelse i samhället.

När stuckaturen nådde vårt land utfördes arbetet av främst italienska och tyska stuckatörer. De kan betraktas som en hybrid av praktiska hantverkare och konstnärer. Utsmyckningarna som gjordes var beställningsverk till en specifik bostad och blev därför unika, vilket krävde konstnärskap. 

Stuckatur i Stockholm – nygammal utsmyckning

Du har köpt en större våning i centrala Stockholm. Bostaden har haft många ägare och flera försök till moderniseringar har gjorts, men tyvärr med bristande känsla för stil och tradition. Det tänker du ändra på! I matsalen finns en vacker kakelugn som får stå kvar även om den inte kommer att avge någon värme. Den pryder helt enkelt sin plats och ger rummet atmosfär. 

För dig är det självklart att våningen ska omvandlas i klassisk stil. Den befintliga kristallkronan ska tillfälligt plockas ner från taket för att i fortsättningen hänga omgiven av stuckatur. Det är viktigt att utsmyckningen inte blir kitschig. För att undvika fallgropar kontaktar du en firma som utför stuckatur i Stockholm

Firman kan allt om stuckatur och vet hur din våning ska få den karaktär du söker. Du kommer att få rosetter i taket och stilfulla stuckaturer på väggen samt inte minst taklister som stämmer överens med dekorationerna i övrigt. Men vad är då stuckatur eller stuck? Materialet som används består huvudsakligen av gips som blandas med vatten. Den färdiga stucken kan vara modellerad för hand eller formgjuten.